Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla aplikantów


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz UNICEF zapraszają radców prawnych oraz aplikantów radcowskich na szereg ciekawych szkoleń 2023-10-25

Szanowni Państwo,

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz UNICEF planują szereg szkoleń, których tematem są zasady prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym.  Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła w związku z powyższym przedsięwzięciem porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Na jego mocy radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy są uprawnieni do bezpłatnego udziału w szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów sędziego i asystentów prokuratora, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Swoim zakresem obejmują zasady prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Podczas szkoleń omówione zostaną kwestie związane z m.in.: przemocą wobec dziecka, funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych w aspekcie ich udziału w czynnościach procesowych, taktyki i techniki przesłuchania małoletniego, zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia jako zasady realizacji dobra dziecka oraz realizacją czynności procesowych z udziałem małoletnich w postępowaniu karnym.

 

Szkolenie jest pierwszym wydarzeniem z rozpoczynającego się cyklu wydarzeń poświęconym problematyce reprezentacji dziecka. 

 

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz rejestracyjny przy użyciu poniższego linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

 

Dane zgłoszonych uczestników zostaną przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która następnie prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy instrukcję wraz z informacjami umożliwiającymi założenie konta na platformie dedykowanej części szkolenia, która realizowana będzie w formie online (część pierwsza szkolenia).

 

Cześć pierwsza (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) szkolenia odbywa się w trybie online i składa się z bloku psychologicznego i prawnego. Część druga o charakterze warsztatowym (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) będzie przebiegać stacjonarnie.

 

Za udział w całym szkoleniu (części teoretycznej oraz praktycznej) radcowie prawni mogą otrzymać punkty szkoleniowe. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z par. 3 pkt. 1 i 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz par. 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku uczestnikom zostaną przyznane 32 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

W tym celu uczestnicy szkolenia powinni przedłożyć właściwej OIRP certyfikat, który będzie możliwy do pobrania z platformy szkoleniowej KSSIP po ukończeniu całego kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

 

 

Szkolenia w poszczególnych miastach organizowane są w następujących terminach:

Data szkolenia stacjonarnego

Miasto szkolenia stacjonarnego

Szkolenie online

18.10.2023

Katowice (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

31.10.2023

Wrocław

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

08.11.2023

Wrocław

Częstochowa

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

21.11.2023

Olsztyn (2 grupy)

Białystok (2 grupy)

Sieradz

Warszawa (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

22.11.2023

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

23.11.2023

Ostrołęka (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

28.11.2023

Świdnica

Opole

Tarnów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

29.11.2023

Gdańsk

Kraków (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

30.11.2023

Jelenia Góra

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

05.12.2023

Kalisz

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

06.12.2023

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

11.12.2023

Bielsko-Biała (2 grupy)

Konin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

12.12.2023

Sosnowiec

Siedlce

Warszawa (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

13.12.2023

Poznań (2 grupy)

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

08.01.2024

Zielona Góra (2 grupy)

Lublin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

09.01.2024

Poznań (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

10.01.2024

Elbląg

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

16.01.2024

Wrocław (2 grupy)

Płock

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

17.01.2024

Warszawa (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

23.01.2024

Koszalin

Kraków (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

24.01.2024

Szczecin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

06.02.2024

Bydgoszcz (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

07.02.2024

Toruń (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

08.02.2024

Wrocław

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

15.02.2024

Lublin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

20.02.2024

Tarnobrzeg

Gliwice (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

21.02.2024

Katowice (2 grupy)

Rzeszów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

05.03.2024

Przemyśl

Radom (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

06.03.2024

Legnica

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

07.03.2024

Zamość

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

12.03.2024

Kraków (2 grupy)

Gdańsk (2 grupy)

Szczecin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

13.03.2024

Kielce (2 grupy)

Warszawa (2 grupy)

Koszalin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

 

 

 Przypominamy o konieczności wypełniania przez zainteresowane osoby poniższego formularza:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html