Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Zawiadomienie o formie wykonywania zawodu

Uprzejmie przypominamy, szanownym koleżankom i kolegom - radcom prawnym wpisanym na Listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu - stosownie do treści art. 8 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r., - o obowiązku zawiadamiania Rady OIRP o podjęciu wykonywania zawodu i jego formie, oraz o danych teleadresowych lub ich ewentualnej zmianie.

Przypominamy również o konieczności bieżącego zawiadamiania o przejściu na emeryturę bądź rentę celem prawidłowego rozliczania składek członkowskich.

Druk zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach, zamieszczamy w plikach do pobrania.


Załączniki: