Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Nabór radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Szanowne Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

zwracamy się do Państwa z prośbą o dobrowolne zgłaszanie się do prowadzenia spraw z urzędu (pełnomocnika z urzędu, kuratora, tymczasowego pełnomocnika szczególnego) z wyłączeniem spraw karnych.

Zgłoszeń mogą dokonywać wszystkie osoby wykonujące zawód radcy prawnego wpisane na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu, które poprzez swoją deklarację pragną zdobywać możliwość poszerzania doświadczenia w zawodzie.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza online, zamieszczonego poniżej.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wpisania na listę (pełnomocnika z urzędu, kuratora, tymczasowego pełnomocnika szczególnego) jest zapoznanie się z Regulaminem w sprawie reguł wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu oraz z Klauzulą Informacyjną.

Zgłoszenie można w każdej chwili odwołać poprzez pisemne złożenie rezygnacji na adres mailowy: biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl