Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu


Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 27 lipca 2024 r., godz. 12.00 2024-06-07

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 27 lipca 2024 r., godz. 12.00

Uroczyste ślubowanie radców prawnych odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 1200 w Teatrze Muzycznym CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław.


Na uroczystość  zaproszeni są wyłącznie radcowie prawni, którzy zdali egzamin radcowski w 2024 roku i zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu w dniu 18 czerwca 2024 r.

Każdy ze ślubujących może zaprosić osoby towarzyszące (maksymalnie 5 osób) pod warunkiem potwierdzenia liczby gości do dnia 14 lipca 2024 r. w dziale aplikacji na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl

Numerowane bilety wstępu do Teatru Muzycznego CAPITOL będą do odbioru na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, tj. od godz. 10:30, w holu głównym Teatru, vis a vis kasy Teatru (główne wejście od strony ul. Piłsudskiego). Po odbiór imiennych biletów, biletów dla zaproszonych gości, a także podpis na liście obecności zapraszamy wyłącznie osoby ślubujące. Przewidywany czas trwania uroczystości: 1,5 - 2 godziny.

Osoby ślubujące proszone są o zajęcie na widowni imiennych miejsc wskazanych na bilecie (miejsca na parterze -  pierwsze rzędy), osoby towarzyszące mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane na biletach, co zapewni zachowanie porządku. Jeśli w uroczystości uczestniczyć będzie osoba z niepełnosprawnością (poruszająca się np. na wózku), prosimy o zgłoszenie takiej informacji do działu aplikacji, w celu zapewnienia dogodnego miejsca na sali.

Przypominamy ślubującym o zabraniu ze sobą tóg radcowskich oraz własnych przyborów do pisania.

Osoby, które z różnych przyczyn  nie będą mogły w dniu 27 lipca 2024 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

- szczegółowy program uroczystości ślubowania,
- ankieta do celów ewidencyjnych,

- zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego,

- zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku.

Wypełnione dokumenty prosimy przynieść na uroczystość ślubowania.

Załączniki: