Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Warsztaty dla aplikantów z obsługi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

17:00, 28 Lutego 2024 do 20:00, 28 Lutego 2024

Warsztaty dla aplikantów z obsługi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Zapraszamy aplikantów radcowskich z OIRP we Wrocławiu na Warsztaty praktyczne  z obsługi "Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych"
(szkolenie praktyczne na wersji testowej systemu)

 

Prowadzący: r. pr. dr Anna Zalesińska
Zespół Radców Prawnych SA Wrocław, Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa


Data: 28 lutego 2024 r., godz. 17:00


Program warsztatów:

1.    PI jako sądowy system teleinformatyczny.
2.    Podstawy prawne PI (omówienie zmian po 14 marca 2024 r.).
3.    Założenie konta radcy prawnego/przekształcenie konta aplikanta radcowskiego.
4.    Zasady korzystania z konta pełnomocnika zawodowego w PI.
5.    Integracja PI z Rejestrem Osób Biorących Udział w Postępowaniu (ROBUS).
6.    Doręczenia elektroniczne w PI (KPC i KPK).
7.    Kalendarz użytkownika w PI.
8.    Pozostałe e-usługi w PI.
9.    Integracja PI z Krajowym Rejestrem Mediatorów (KRM).
10.    Obsługa zgłoszeń dot. problemów z obsługą PI.
11.    Modyfikacje PI (centralizacja PI, profile użytkowników).

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez platformę ZOOM.
Linki do szkolenia zostaną przesłane do zapisanych uczestników w dniu 27 lutego 2024 r.


 

Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do seminarium, gwarantuje uczestnictwo w Warsztatach.

Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń dobiegł końca

Załączniki: