Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

Wnioski o przydzielenie patrona dla osób rozpoczynających aplikację w 2023 roku 2022-11-02

Wnioski o przydzielenie patrona dla osób rozpoczynających aplikację w 2023 roku

Osoby, które złożyły wpis na listę aplikantów (rozpoczęcie aplikacji od 2023 roku), prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona z wyboru - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu (wzór wniosku w załączniku poniżej).

Oświadczenia proszę składać bez nr wpisu Aplikanta. Numer wpisu Aplikanta będzie Państwu nadany w późniejszym terminie.


Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć potwierdzone przez Dziekana Rady oświadczenie z macierzystej Izby Patrona, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium KIRP z dnia 28 października 2021 r.).

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.


Wnioski dotyczące patronatu należy składać do dnia 10 grudnia 2022 r.

Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu należy składać do dnia 30 grudnia 2022 r.


Załączniki: