Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Nowe technologie

International LegalTech Competition 2023-04-19

International LegalTech Competition

International LegalTech Competition „Algorithms, Ethics and Law. Use of Artificial Intelligence in Legal Practice”

Komisja Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), której ma zaszczyt przewodniczyć nasza izba, z przyjemnością ogłasza kolejną edycję International LegalTech Competition! Z uwagi na rosnące znaczenie technologii w sferze prawnej oraz potencjalne korzyści płynące z wykorzystania sztucznej inteligencji w służbie wymiaru sprawiedliwości i jakości usług świadczonych przez prawników, tegoroczna edycja konkursu skupi się na problematyce algorytmów, etyki i prawa.

Celem Konkursu jest zachęcenie prawników (w każdym wieku) do rozwijania innowacji na styku prawa i sztucznej inteligencji oraz do wdrażania w kancelariach zaawansowanych technologii. Już teraz przewidujemy, że dzięki technikom AI (w szczególności modelom uczenia maszynowego) usługi prawne zmienią się w przeciągu kilku najbliższych dekad bardziej niż w przeciągu kilku ostatnich stuleci. Prawnicy powinni nie tylko przygotować się na możliwość stosowania algorytmów w swojej pracy, ale także – a może przede wszystkim – muszą zmierzyć się z konsekwencjami funkcjonowania sztucznej inteligencji w naszych systemach prawnych.

Ceniąc etyczne podejście do sztucznej inteligencji, oparte na poszanowaniu praw podstawowych i wspólnych europejskich wartości, konkurs ma na celu zarówno zwiększenie wykorzystania bezpiecznych rozwiązań AI/ML w sferze prawnej, jak i wspieranie wysiłków na rzecz skutecznego zarządzania problematyką sztucznej inteligencji we współczesnych społeczeństwach.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu skupiającego się na problematyce wykorzystania AI i jego wpływie na usługi prawne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków dla dziedziny prawa. Zaprezentować można zarówno stworzone (lub tworzone) przez siebie rozwiązanie technologiczne lub omówić zagadnienia prawne związane z istnieniem AI, o ile mają one (lub będą mieć w dającej się przewidzieć przyszłości) wpływ na sposób świadczenia usług prawnych. Uczestników zachęcamy do przedstawiania projektów, które uwzględniają nie tylko teoretyczne możliwości wykorzystania technologii w zawodach prawniczych, ale wręcz techniczne możliwości wdrożeniowe w tym zakresie.

Konkurs skierowany jest do członków izb zrzeszonych w FBE (nie ma ograniczeń wiekowych). Uczestnikiem może być osoba fizyczna lub zespół do trzech osób. Co najmniej jedna osoba w zespole musi być prawnikiem reprezentującym izbę zrzeszoną w FBE (lista izb członkowskich FBE tutaj: https://www.fbe.org/member-bars/; pozostali członkowie zespołu mogą być programistami, ekspertami UX, studentami lub przedstawicielami innych dziedzin. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu pozostaje członkiem FBE, co oznacza, że każdy radca i aplikant naszej izby jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie.

Konkurs będzie miał dwa etapy:

I etap (online): przesłanie prezentacji w formacie PDF najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 r.

II etap (stacjonarnie): po pierwszym etapie jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu; finał konkursu odbędzie się w naszej izbie latem 2023 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). W tym etapie zadanie finalistów będzie polegało na wygłoszeniu prezentacji przed międzynarodowym jury.

Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony na kongres FBE, na którym będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu na forum międzynarodowym oraz odbierze nagrodę specjalną z rąk Prezydium FBE.

Językiem konkursu jest język angielski.

W załączeniu znajdą Państwo Regulamin Konkursu oraz Formularz Aplikacyjny.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komisji Nowych Technologii FBE, r.pr. Marią Dymitruk (mdymitruk@oirp.wroclaw.pl).

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!

Mamy przyjemność ogłosić, że cel Konkursu w postaci promowania tworzenia odpowiedzialnych ram prawnych stosowania technologii w Unii Europejskiej oraz etycznego wykorzystania nowych technologii w usługach prawnych został wsparty przez instytucje unijne i tegoroczna edycja Konkursu odbywa się pod patronatem Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękujemy!

Załączniki: