Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla aplikantów


Międzynarodowy Konkurs Kontraktowy dla młodych prawników 2023-05-29

Międzynarodowy Konkurs Kontraktowy dla młodych prawników

Zapraszamy aplikantów i radców prawnych do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kontraktowym w Lizbonie dla młodych prawników (do 35 roku życia). Podczas tego wydarzenia młodzi prawnicy z samorządów prawniczych zrzeszonych w ramach Federacji Adwokatur Europejskich spotkają się, aby konkurować w symulowanych negocjacjach umów handlowych.

Organizatorami konkursu są:  Komisja Edukacji Prawnej FBE i Komisja Arbitrażowa FBE wraz ze wspierającymi je Portugalską Izbą Adwokacką, Izbą Adwokacką w Bilbao, Izbą Adwokacką w Palermo i Izbą Adwokacką w Madrycie.

Zadania konkursowe opierają się na wybranych przypadkach umów handlowych. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić między sobą negocjacje takich umów. Głównym celem konkursu jest budowanie relacji pomiędzy prawnikami z różnych jurysdykcji i wzmocnienie ich umiejętności w ramach międzynarodowej współpracy.

Konkurs składa się z dwóch rund:

1.      Sprawa 1 (pierwszy dzień konkursu)

2.      Sprawa 2 (drugi dzień konkursu)

Uczestnicy będą negocjować kontrakt w oparciu o informacje i wytyczne udzielone każdej z drużyn przed rozpoczęciem negocjacji. Udział w konkursie będzie wymagał przygotowania w oparciu o materiały przesłane na dwa tygodnie przed otwarciem konkursu.

Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie na następny kongres FBE, podczas którego Prezydium FBE wręczy zwycięzcy nagrodę.

Uwaga! Konkurs zostanie przeprowadzony w języku angielskim.

Wymogi Uczestnictwa:

  • Uczestnik musi byś aplikantem radcowskim lub radcą prawnym poniżej 35 roku życia, wpisanym na listę OIRP we Wrocławiu;
  • Uczestnik musi wykazywać się znajomością języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej i technicznej) na poziomie bardzo dobrym, pozwalającym na prowadzenie w tym języku negocjacji umowy w branży IT;
  • Uczestnik powinien wykazywać się doświadczeniem lub zainteresowaniami związanymi z prawnymi aspektami rynku IT i negocjacjami umów handlowych;
  • Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: dyrektor@oirp.wroclaw.pl  do 6  czerwca 2023 roku;
  • Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys obejmujący kwalifikacje i doświadczenie naukowe i zawodowe;
  • Zgłoszenie powinno obejmować zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem uczestników, zgłoszeniem i uczestnictwem w konkursie;
  • OIRP we Wrocławiu zamierza zgłosić udział w konkursie nie więcej niż 2 uczestników;
  • OIRP we Wrocławiu pokrywa koszt transportu i zakwaterowania zgłoszonych przez nią uczestników do kwoty 2500 tysiąca złotych na uczestnika.


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.fbe.org/fbe-international-contract-competition-2023-lisbon-june-30-july-2/