Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

Ważny komunikat dla osób, które zdały egzamin radcowski w 2024 2024-07-01

Ważny komunikat dla osób, które zdały egzamin radcowski w 2024

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r.  z Ministerstwa Sprawiedliwości do OIRP we Wrocławiu wróciły akta osób, które zdały egzamin radcowski w 2024 i zostały wpisane na listę radców prawnych we Wrocławiu Uchwałą Rady OIRP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2024 r.


W związku z powyższym od dnia 2 lipca 2024 r. do dnia ślubowania nie mogą Państwo występować przed sądami.