Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Inne

20 procent bonifikaty dla radców prawnych OIRP we Wrocławiu na wsparcie prawne 2024-05-17

20 procent bonifikaty dla radców prawnych OIRP we Wrocławiu na wsparcie prawne

20% bonifikaty dla radców prawnych OIRP we Wrocławiu na wsparcie prawne z zakresu szeroko pojętej ochrony informacji, przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony sygnalisty

 

Szanowni Państwo,

Leximum RWW, przygotowało dla radców prawnych zrzeszonych w OIRP we Wrocławiu ofertę wsparcia prawnego z zakresu szeroko pojętej ochrony informacji, przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony sygnalisty, udzielając do zryczałtowanego kosztu miesięcznego i zryczałtowanego kosztu rocznego (ujętych w tabeli produktu) 20% bonifikaty. Zniżka nie dotyczy ceny godziny konsultacji poza pakietami ujętymi w tabeli produktowej.

Aby skorzystać z bonifikaty, należy skontaktować się z:

·         dr. Dariuszem Wasiakiem, e-mail: dariusz.wasiak@leximum.one, bądź

·         dr. Tomaszem Radziszewskim, e-mail: tomasz.radziszewski@leximum.one

Więcej informacji nt. zespołu Leximum, posiadanego doświadczenia (w tym referencji, publikacji, wystąpień publicznych) pod adresem: www.leximum.one

Załączniki: