Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Współpraca z zagranicą

Zaproszenie na webinar pt.: Staże i praca w instytucjach unijnych 2024-06-04

Zaproszenie na webinar pt.: Staże i praca w instytucjach unijnych

Komisja ds. współpracy z zagranicą zaprasza na webinar pt.: "Staże i praca w instytucjach unijnych", który odbędzie się  dnia 26.06.2024  r. w godz. 16-17:30 (zdalnie - na platformie ZOOM)


Przedstawiciele Wydziału Spraw Instytucjonalnych i Prawnych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Marcin Nowacki i Marcin Chęć, przedstawią informacje o możliwości staży w instytucjach Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie) i opowiedzą o specyfice pracy prawnika w instytucjach unijnych z pozycji państwa członkowskiego. Natomiast Hanna Przezwicka-Kamdar, radczyni prawna (nie wykonująca obecnie zawodu) przy OIRP w Poznaniu, odbywająca obecnie staż w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. energii, przedstawi swoją ścieżkę zawodową, która doprowadziła ja do stażu w Komisji i opisze, czym się tam zajmuje.


Hanna Przezwicka-Kamdar – stażystka Blue Book w DG ENER (marzec – lipiec 2024)

Radca prawny z ponad siedmioletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym. W latach 2016-2023 członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii prawnej WKB Lawyers.  Doradzała największym polskim spółkom energetycznym oraz inwestorom zagranicznym w sprawach związanych z rozwojem energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej.

 


dr Marcin Nowacki, adwokat– Pierwszy Radca i Kierownik Wydziału Spraw Instytucjonalnych i Prawnych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Od 2003 r. w polskiej służbie cywilnej i dyplomatycznej. W latach 2004-2013 odpowiadał za zgodność polskiego prawa z prawem energetycznym i klimatycznym UE. Jako Pełnomocnik reprezentował Rząd RP w wielu sporach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunałem EFTA. Od 2013 roku prawnik w Przedstawicielstwie RP przy UE, a od 2021 kierownik wydziału odpowiedzialny za całość spraw instytucjonalnych i prawnych, w tym procedury wewnętrzne i proces decyzyjny instytucji i organów UE, a także reprezentację w szeregu organów prawnych i prawnych instytucjonalne Grupy Robocze Rady i grupy Komisji Europejskiej.

W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, nadany przez Instytut Nauk Prawnych PAN Polskiej Akademii Nauk za rozprawę pt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej”. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji (monografii, artykułów, podręczników i komentarzy) z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, m.in.: prawa energetycznego UE, składu i funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości oraz historii prawa międzynarodowego i dyplomacji. Członek International Law Association.

 


 

Marcin Chęć – Pierwszy sekretarz w Wydziale Spraw Instytucjonalnych i Prawnych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej pracujący w zespole ds. monitoringu i promocji zatrudnienia obywateli RP w instytucjach UE i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego (MBA Energetyka) i w Szkole Głównej Handlowej (Public Relations i komunikacja). Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumianą politykę międzynarodową (m.in. UE, Bliski Wschód, energetyka, dezinformacja) oraz Public Affairs i komunikację. Jest autorem artykułów z zakresu polityki międzynarodowej (bliskiwschod.pl), a ostatnio także lobbyingu (Instytut Nowej Europy). W SPRP odpowiada głównie za działania promujące wiedzę o stażach oraz kontakt z polskimi stażystami (Blue Book, R. Schuman), a także Ambasadorami Karier w instytucjach unijnych (EU Staff Ambassadors).

 

Zaproszenie na webinar pt.: Staże i praca w instytucjach unijnych

Klauzulą Informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych

Załączniki: