Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Przegląd Radcowski - 07/2015 (Lipiec)
  Opublikowano: 03.07.2015, 14:50 przez: Małgorzata Nierzewska
 • Stanowisko Konwentu Dziekanów 27 czerwca 2015
  Opublikowano: 30.06.2015, 10:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Z inicjatywy Dziekana OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka w dniach 26-27 czerwca br. odbył się Konwent Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych. Na spotkaniu zostało m.in. ustalone stanowisko Dziekanów popierające działania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zmierzające do podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego. W załączniku skan pisma z podpisami uczestniczących w Konwencie Dziekanów.

  Czytaj dalej
 • Karnety sportowo-rekreacyjne dla radców i aplikantów OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 26.05.2015, 09:56 przez: Lilianna Szot

  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu podpisała porozumienie z firmą OK System Polska S.A. na możliwość korzystania z Multikarnetów sportowo-rekreacyjnych. Radcowie prawni, aplikanci ich dzieci oraz osoby towarzyszące będą mogli korzystać z ponad 4100 obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie całej Polski.

  Poniżej znajduje się link do zapisów na Multikarnety sportowo-rekreacyjne OK SYSTEM POLSKA S.A. wraz z informacjami.

  https://www.oksystem.pl/klienci/oirpwroclaw

 • Newsletter CCBE
  Opublikowano: 09.06.2015, 10:00 przez: Małgorzata Nierzewska

  Przedstawiamy do zapoznania się kwietniowy newsletter CCBE

  Czytaj dalej
 • Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  Opublikowano: 15.05.2015, 09:27 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Praw Człowieka przy KRRP zwraca się o pomoc w realizacji inicjatyw stworzenia bazy danych radców prawnych występujacych jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i składają indywidualną skargę do Trybunału w Strasburgu. 

  Radcowie prawni zainteresowani wpisem na listę są proszeni o zgłoszenie swojej kandydatury i podanie nw. danych:

  - imię i nazwisko, nr wpisu,

  - adres do korespondencji,

  - nr telefonu, nr faxu,

  - adres poczty elektronicznej,

  - adres strony internetowej.

  Proszę też do danych dołączyć zgodę na ich publikację  na stronach internetowych OIRP we Wrocławiu, KRRP oraz Trybunału Praw Człowieka.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro.rady@oirp.wroclaw.pl