Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Szkolenia

Granice wolności wypowiedzi a nowelizacje kodeksu karnego

17:00, 8 Września 2022 do 19:30, 8 Września 2022

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Granice wolności wypowiedzi, a nowelizacje kodeksu karnego (rozdział XXXII „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” i rozdział XXIV „Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania”)

Termin: 8 września 2022 r., godz. 17.00 (czwartek)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk

Pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku Profesora UAM w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu wolności słowa i jej granic (m. in. mowy nienawiści), specjalizujący się w badaniach amerykańskiej myśli polityczno-prawnej.

Autor dwóch monografii („Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej" i "Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki") oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularnonaukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik międzynarodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji" realizowanego przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita.

Szkolenie jest nieodpłatne i udostępniane dla wszystkich członków samorządu radcowskiego.

Dostęp do szkolenia odbywa się poprzez Platformę ZOOM, rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Link do szkolenia z platformy ZOOM otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00 a zaświadczenia o zdobytych punktach zostaną przesłane bezpośrednio do macierzystych Izb (6 punktów szkoleniowych)

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, zapewnia uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.


Termin przyjmowania zgłoszeń dobiegł końca

Załączniki: