Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Promocje wydarzeń, którym patronuje OIRP Wrocław

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej” 2023-03-23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej”

Termin: 21 kwietnia 2023 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Budynek A, Sala nr 214.


Organizatorzy:

·         Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu;

·         Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

·         Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu.


Rada programowa: 

·         dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Przewodnicząca), 

·         prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Przewodniczący),

·         dr Janusz Kaspryszyn,

·         dr Michał Lewoc,

·         dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz, 

·         dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, 

·         SSN Dariusz Zawistowski, 

·         sędzia Tomasz Zawiślak.

 

Organizatorzy przewidują dwa systemy uczestnictwa:

1.       stacjonarny,

2.       online.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1.       w trybie stacjonarnym:


Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: do 14 kwietnia 2023 r.


Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie potwierdzenia od organizatora na podany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej, co nastąpi po rejestracji (poniżej) oraz uiszczeniu opłaty – 70 zł.


Formularz rejestracyjny (wersja stacjonarna):

https://forms.office.com/e/nAGZB5U4g4

 

2.    w trybie online:

Liczba uczestników jest nieograniczona.

Termin zgłoszeń do 14 kwietnia 2023 r.


Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie potwierdzenia od organizatora na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.


Formularz rejestracyjny (wersja online):

https://forms.office.com/e/8HLnAJJ2y9


Szczegółowy program i koszty uczestnictwa:

https://www.iustitia.pl/4644-ogolnopolska-konferencja-naukowa-sprawnosc-postepowania-sadowego-a-prawo-do-ochrony-prawnej 

 

Załączniki: