Organy

 1. Organami Okręgowej Izby Radców Prawnych są:

  • zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
  • rada okręgowej izby radców prawnych
  • okręgowa komisja rewizyjna
  • okręgowy sąd dyscyplinarny
  • rzecznik dyscyplinarny

  Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie.

  Członkami organów samorządu mogą być tylko radcowie prawni.
  Kadencja organów samorządu trwa 4 lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

  Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

  Organy samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

  XI kadencja

  DZIEKAN RADY OIRP WE WROCŁAWIU

  TOMASZ SCHEFFLER

  CZŁONKOWIE RADY OIRP WE WROCŁAWIU

     1. JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ - Wicedziekan
     2. IZABELA KONOPACKA - Wicedziekan   
     3. ROBERT STASZEWSKI   - Wicedziekan   
     4. KRYSTIAN MULARCZYK - Wicedziekan  
     5. AGNIESZKA TEMPLIN - Sekretarz
     6. ARTUR GÓRECKI - Skarbnik
     7. SYLWIA FILIŃSKA  - Członek Prezydium
     8. BEATA JANIKOWSKA - Członek Prezydium
     9. HANNA DRYNKORN                     
     10. MARCIN DUDARSKI                                                 
     11. RADOSŁAW GĄSIOR                         
     12.  EWA GRYC- ZERYCH                                            
     13. KATARZYNA KALUS                         
     14. MARCIN KANIA                                
     15. EWELINA KĄCKA                             
     16. JOANNA ŁABĘDZKA                         
     17. DANUTA ŁAWNICZAK                       
     18. JAN ŁOZIŃSKI                                
     19. JOANNA MAJEWICZ 
     20. KATARZYNA MIELNICKA                                                      
     21. MACIEJ ONICHIMOWSKI                 
     22. MICHAŁ PYRZ                                  
     23. MACIEJ RÓŻEWICZ                          
     24. BOGUSŁAW SOŁTYS                         
     25. ROBERT STASZEWSKI                         
     26. EWA ŻOŁNIERCZYK                         

  CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ OIRP WE WROCŁAWIU

                                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
                                 MAGDALENA WASYLKOWSKA-MICHÓR

                                      Zastępca Przewodniczącej:

                                      AGATA SMOLAREK

                                 Członkowie:

     1. TOMASZ BAJSAROWICZ             
     2. ADRIAN BALCERZAK                  
     3. DANIEL RYBARCZYK                 
                    

  SĘDZIOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OIRP WE WROCŁAWIU


                                 Przewodnicząca:

                                 ANNA JARLIŃSKA

                                 Zastępca Przewodniczącej:

                                 MAGDALENA SIERNY

     1. DOMINIKA BATOR                 
     2. ANIELA BEREŚ                                          
     3. KATARZYNA CIERNIEWSKA-JANUSZKIEWICZ                        
     1. RAFAŁ DEMSKI                         
     2. JACEK DŻEDZYK                       
     3. BEATKA DRILL                                     
     4. GRZEGORZ KOWALIK                 
     5. WALDEMAR LEWANDOWSKI        
     6. ANNA MOŚCIŃSKA                      
     7. MAGDALENA RAJCHEMBA          
     8. KRYSTYNA SKOTOWSKA-TOMKIEWICZ                            
     1. WOJCIECH ZAKRZEWSKI         
     2. MAREK ZALISKO                       
     3. KAROL ZAWADZANKO            

   

           RZECZNIK DYSCYPLINARNY OIRP WE WROCŁAWIU

                     ANITA WORONIECKA

                                    Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

                                              
  1. BEATA JACKOWSKA
  1. SYLWIA WIĄZOWSKA-GREHL
  2. MAGDALENA KOTULLA
  3. KATARZYNA PIÓRKOWSKA-FRĄTCZAK
  4. AGNIESZKA DUDEK
  5. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ
  6. PIOTR BICZAK
  7. KATARZYNA TALKOWSKA-SZEWCZYK
  8. ANNA BOCIAN
  9. DOROTA MAJCHEREK-KAROLUK
  10. ELŻBIETA WASIEŃKO
  11. EWA GARCZAREK
  12. MONIKA MORA-KLEMENTOWSKA
  13. BEATA KOTULA
  14. ANNA MAREK
  15. KATARZYNA DRZAZGA
  16. NATALIA KREJ
  17. MARTA BAŁCHANOWSKA
  18. ANNA JARCZYŃSKA
        

 

         CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

         JAN ŁOZIŃSKI

                   DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

    1. TOMASZ BAJSAROWICZ              
    2. MARTA BECHTOLD                        
    3. MARIUSZ BOCHENEK                    
    4. SYLWIA FILIŃSKA                          
    5. ARTUR GÓRECKI                           
    6. EWA GRYC-ZERYCH                      
    7. MARCIN KANIA                              
    8. MONIKA KLONOWSKA                    
    9. IZABELA KONOPACKA                    
    10. LESZEK KORCZAK                        
    11. MARTA KRUK                                
    12. MAGDALENA KRUPSKA                  
    13. BEATA JANIKOWSKA                      
    14. KRYSTIAN MULARCZYK                  
    15. TOMASZ SCHEFFLER                     
    16. BOGUSŁAW SOŁTYS                       
    17. DANIELA SOSIN                              
    18. ROBERT STASZEWSKI                    
    19. ANITA WORONIECKA                      
    20. JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ       

 

  

Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:12
Data ostatniej zmiany: 14.11.2022 13:02