Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Promocje wydarzeń, którym patronuje OIRP Wrocław

Praworządność w praktyce – szkolenie dla pełnomocniczek i pełnomocników na temat zastosowania prawa międzynarodowego i unijnego w postępowaniach sądowych 2024-04-22

Praworządność w praktyce – szkolenie dla pełnomocniczek i pełnomocników na temat zastosowania prawa międzynarodowego i unijnego w postępowaniach sądowych

Praworządność w praktyce – szkolenie dla pełnomocniczek i pełnomocników na temat zastosowania prawa międzynarodowego i unijnego w postępowaniach sądowych

 

Zachęcamy do zgłoszeń na szkolenia realizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w ramach projektu LighT – Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis.

Szkolenia skierowane są do praktyków i praktyczek – aplikantek i aplikantów, adwokatek i adwokatów, radczyń i radców prawnych.

W programie szkoleń realizowanych w Polsce:

·         Zastosowanie prawa międzynarodowego i unijnego przed sądami krajowymi, czym jest praworządność?

·         Niezależność sądów i niezawisłość sędziów – praktyczne wskazówki w sprawach, w których mamy zastrzeżenia do niezależności sędziego.

·         Zastosowanie prawa unijnego w sprawach prowadzonych przed sądami krajowymi – jak znaleźć łącznik z prawem UE?

·         Wolność słowa a ochrona dobrego imienia i praw innych osób.

·         Wolność zgromadzeń i jej ograniczenia na przykładzie postępowań toczących się przeciwko uczestniczkom Strajku Kobiet.

·         Zakaz dyskryminacji i przestępstwa z nienawiści - środki ochrony prawnej.

·         Warsztat pracy pełnomocniczki/pełnomocnika w sprawie dotyczącej ochrony praw człowieka - skąd czerpać wiedzę, gdzie szukać wsparcia, jak skłonić sąd do zadania pytania prejudycjalnego?

·         Strategiczne postępowania sądowe krok po kroku, zaangażowanie mediów i organizacji społecznych.

Prowadzący: dr Barbara Grabowska-Moroz, adw. Paweł Knut, adw. Anna Mazurczak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, dr Łukasz Prus, dr Łukasz Walter, dr Anna Wójcik, dr Michał Ziółkowski oraz dr Wojciech Zomerski.

3 szkolenia realizowane są w Polsce:

·         22-23 kwietnia 2024 r. – szkolenie online w godzinach 10-16:00,

·         21-22 maja 2024 r. – szkolenie online w godzinach 10-16:00,

·         6-7 czerwca 2024 r. – szkolenie hybrydowe (stacjonarnie w Warszawie lub online) w godzinach 10-17:00.

Zachęcamy także do udziału w szkoleniach online i stacjonarnych realizowanych przez partnerów projektu w Grecji, Bułgarii i na Węgrzech:

·         9-10 maja 2024 r., Węgry – szkolenie on-line,

·         14-15 maja 2024 r., Bułgaria – szkolenie on-line,

·         16-17 maja 2024 r., Bułgaria – szkolenie on-line,

·         23-24 maja 2024 r., Węgry – szkolenie on-line,

·         27-28 maja 2024 r., Grecja – szkolenie na miejscu,

·         30-31 maja 2024 r., Węgry – szkolenie na miejscu,

·         4-5 czerwca 2024 r., Bułgaria – szkolenie na miejscu.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Uczestnicy biorący udział w stacjonarnych szkoleniach zagranicznych otrzymają stypendium w formie ryczałtu, obejmujące:

·         utrzymania na czas realizacji pobytu,

·         zakwaterowanie,

·         koszty podróży.

Wysokość ryczałtu na zakwaterowanie i utrzymanie zależy od kraju, w którym realizowane będzie szkolenie, a w przypadku podróży – od dystansu. Więcej informacji: https://kozminski-my.sharepoint.com/personal/markowicz_kozminski_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarkowicz%5Fkozminski%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FCommission%20Decision%20on%20travel%20costs%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmarkowicz%5Fkozminski%5Fedu%5Fpl%2FDocuments&ga=1

Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku angielskim, (w szkoleniach biorą udział także prawniczki i prawnicy z Grecji, Bułgarii, Węgier i Rumunii).

LINK REJESTRACYJNY: https://form.jotform.com/240750452537051

Partnerzy projektu:

1.      Akademia Leona Koźmińskiego –  ALK, Polska;

2.      European Constitutional Law – CECL, Grecja;

3.      The Association ProRefugiu, Rumunia;

4.      The Centre for the Study of Democracy – CSD, Bułgaria;

5.      The Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence – CSS, Węgry.

Zapraszamy do udziału w projekcie, który stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności w obszarze praworządności oraz do aktywnego zaangażowania się w procesy zmian w swoim kraju.

Wszelkie pytania dot. projektu prosimy przesyłać na adres: lchilmon@kozminski.edu.pl