Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Wydarzenia kulturalne

XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 2022-09-19


U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie organizuje w dniach od 5 do 9 października 2022 r.  XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz pokojach w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”.

Koszt uczestnictwa wynosi 890 zł i obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 5 października br. do śniadania w dniu 9 października br.
- opiekę przewodników GOPR
- udział w programach towarzyszących,
- ubezpieczenie nnw.
Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: subsidiovenire@kirp.pl).

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 28 września 2022 r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Uprzejmie informujemy iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.


                                  Zapraszam serdecznie
    
                                                Prezes
                                    Fundacji Radców Prawnych
                                         „Subsidio venire”
                                          Michał Korwek

Załączniki: