Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla aplikantów


ZAPRASZAMY W SOBOTĘ 25.11.2023 r. o GODZ. 16:00 - BIAŁA WSTĄŻKA 2023-11-17

ZAPRASZAMY W SOBOTĘ 25.11.2023 r. o GODZ. 16:00   - BIAŁA WSTĄŻKA

 16 Dni Przeciwko Przemocy - Biała Wstążka


Zapraszamy w najbliższą sobotę 25.11.2023 r. o godz. 16:00 do siedziby OIRP we Wrocławiu.


W ramach rozpoczęcia akcji "Orange The World" rozświetlimy budynek Izby na kolor pomarańczowy oraz  - w ramach solidarności - symbolicznie zostaną przypięte białe wstążki mężczyznom, naszym kolegom, aplikantom radcowskim i radcom prawnym, którzy będą chcieli wesprzeć tę akcję.


    Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu poprzez wspólne działania z Komisją ds. Praw Człowieka oraz Praworządności po raz kolejny przyłącza się do Kampanii Przeciw Przemocy.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Rozpoczyna się Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada), a kończy Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia).

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) co piąta kobieta w Polsce doświadcza przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta może być niedoszacowana. W Polsce najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet jest przemoc w rodzinie.


Przemoc ze względu na płeć to nie jest „sprawa kobiet”, tylko palący problem całego społeczeństwa.


W ciągu kolejnych 16 dni począwszy od 25 listopada 2023 roku będziemy inicjować i współorganizować następujące wydarzenia i akcje, zarówno uczestnicząc aktywnie w Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy, jak i Biała Wstążka:


Radcowski Telefon Zaufania –STOP PRZEMOCY to telefoniczne pogotowie prawne dla osób doświadczających przemocy. Dyżury będą pełnić członkowie naszej OIRP we Wrocławiu z Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności oraz radcowie prawni i radczynie prawne świadczące pro bono pomoc w Poradni Prawnej,


Poniżej znajduje się link do pliku na dysku wirtualnym zawierający grafiki akcji16 Dni Przeciwko Przemocy.

Zapraszamy do zapisów !

 

16 Dni Przeciwko Przemocy.xlsx