Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla aplikantów


Zastępstwo procesowe na dzień 01.12.2022 r. godzina 9:00 - SR dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-11-25

Poszukuję zastępstwa procesowego dla pozwanego - przedsiębiorcy z Białegostoku, którego reprezentuje, na rozprawie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej V Wydział Gospodarczy w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 - sprawa o zapłatę, po sprzeciwie strony pozwanej. Więcej informacji udzielę aplikantowi mailowo na adres k.wincenciak@kancelariawierzbicki.pl lub tel. 692706280.